Page 16 - A MAGYAR KIRÁLYI DEBRECENI 2. HONVÉD HUSZÁREZRED A NAGY HÁBORÚBAN
P. 16

limanowai ütközetet az ezred széttagoltan harcolta végig, és szerencsésen, kis veszteséggel
       zárta.
       A vörös ördögök tevékenyen részt vettek 1915 tavaszán a gorlicei áttörés sikeres
       harcaiban is.
       Az ezred ott volt 1915 májusában és júniusában Przemysl várának visszavételénél. Innen
       küldött egy lapot a Fömötör századba beosztott fiatal főhadnagy Beöthy-Zsigmond
       László édesapjának, amelyet öt bajtársa is aláírt.       (8. a-b kép) Beöthy-Zsigmond László hadnagy édesapjának küldött képeslapja Przemyslből


                          - 14 -
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21