Page 15 - A MAGYAR KIRÁLYI DEBRECENI 2. HONVÉD HUSZÁREZRED A NAGY HÁBORÚBAN
P. 15

1914. szeptember 8-án hajtották végre Ujfalussy Gábor ezredparancsnok vezényletével. A
     Mackensen hadsereg kötelékében harcoló egységet Volhíniában vetették be. A Linsingen
     hadseregcsoport jobb szárnyát kellett biztosítaniuk. Velük szemben a 338. orosz
     gyalogezred és több lovashadosztály, köztük egy dragonyos hadosztály állt. Gyilkos
     ütközet kezdődött. A huszárok lovaikról leszállva közelharcba bocsátkoztak. A sereg
     jobbszárnyát bekerítés fenyegette, amikor a kettes huszárok az ellenség hátába kerülve
     öldöklő küzdelemben megfutamították őket. Ez az ütközet volt a legdicsőbb, de egyben
     legvéresebb is az egység történetében.

     Janowról Rawa Ruskára, majd Siedliskán keresztül szeptember 9-én Korniére értek, ahol
     lóról szállva harcoltak az orosz gyalogság ellen. Szeptember 10-én A Baitner őrnagy által
     kiküldött járőr a paplakban egy focilabdára bukkant, melyet az állásba is magával vitt.
     „Ennek a labdának azután másnap tragikomikus szerep jutott. (…) Mikor az ellenség
     tüzérségi tüze legjobban tombolt, az egyik huszár fogja a labdát és azt a mélyebben fekvő
     állásban szorongó huszárok közé dobta. Persze óriási rémületet okozott a földön ugráló
     «ágyúgolyó». Akiket érintett, behunyták szemüket és várták a halált. Csakhamar rájöttek
     azonban a tréfára és egy-kettőre nevetve «végezték ki» az ugráló ágyúgolyót.”

     Az ezred a 41. gyaloghadosztály utóvédjeként, járőrfeladatokat látott el. Erőltetett
     menetben haladtak Dobrzechowon, Jazowán át a Wisloka-patak partja mentén Utrobno
     felé. A folyamatos harcérintkezések következtében az emberek és lovak kimerültek, a
     századok állománya 40-60 lovasra apadt. Az időjárás viszontagságaival is meg kellett
     küzdeniük. A hónap végén megérkező esős idő járhatatlanná tette az utakat. Szeptember
     29-én ért az ezred Lipniczkára. Október 1-jén végre megérkezett az első posta is hazulról,
     de a legyengült katonák között egyre többen betegedtek meg. A kolera kezdett terjedni
     közöttük. Október 15-én Soninára érkeztek, ahol csatlakozott hozzájuk az otthonról
     küldött pótlás: 5 tiszt és 120 lovas. Az erősítés tagadhatatlanul jól jött az ezrednek, de
     110 ló nélkül maradt huszárt át kellett adniuk a hadosztályparancsnokságnak. Az ezred,
     immár az 1. hadsereg részeként Lukowára vonult, ahol az oroszok megújult támadásai
     miatt október 23-ától komoly utóvédharcokra kényszerült. Október 26-án Andrzejow
     falunál véres harc kezdődött.
     Ez volt az első komoly ütközet, melyet gyalogság ellen lóról szállva kellett megvívniuk.
     „A lóról szállt huszárok parancsnokaik vezetése alatt vörös nadrágban, panyókára vetett
     mentével, karddal oldalukon, ásó nélkül, 70 tölténnyel megterhelten bátran nyomultak
     előre az időközben egyre erősbödő és a falu déli szegélyét is megszálló orosz gyalogság
     ellen. A harc, bár azt magasabban fekvő és részben fedett állásban védekező ellenséggel
     vívtuk meg, mégis a huszárok győzelmével végződött. A kitűnő célpontot nyújtó
     huszárok soraiban az ellenség tüze ugyan súlyos veszteséget okozott, de a vörös ördögök
     támadásának lendületét nem törte meg.” A falut megtartani azonban nem tudták. A
     feltűnő egyenruha, a kevés lőszer miatt súlyos veszteségeket szenvedtek, így az erősítéssel
     visszatérő ellenség elől, folyamatos halogató harc megvívása mellett Struga, Lipa Krepa,
     Lipsko, Karlow, Osztrowiecz irányban tértek ki. A Krakkó környéki csatározásokban
     az előrenyomuló orosz csapatokat több kisebb ütközetben próbálták feltartóztatni.
     November 11-én átszervezésre volt szükség, hiszen a veszteségek miatt a 6 lovasszázadból
     pótlással együtt összesen 4 maradt.
     November 21-én az ezredet ismét a 3. és 4. hadsereg közötti rés kitöltésére és az orosz
     áttörés blokkolására rendelték. Mínusz 20 fokos hidegben, folyamatos csetepaték árán
     haladtak Limanowa felé. A november 28. és december 18-a között zajlott lapanow–

                        - 13 -
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20