Page 12 - A MAGYAR KIRÁLYI DEBRECENI 2. HONVÉD HUSZÁREZRED A NAGY HÁBORÚBAN
P. 12

(3. kép) A debreceni 2. honvéd huszárezred laktanyája

                               1893 novemberében adta át
                               rendeltetésének Debrecen város
                               tanácsa a honvéd lovassági és
                               gyalogsági laktanyát.
                               A Hadtörténelmi Levéltár és
                               Irattár anyagában sem található
                               adat az építés idejére. Ezt az
                               információt  Dr.  Bonhardt
                               Attila ezredestől, a levéltár
                               vezetőjétől kaptam. Kérésemre
                               megpróbáltak utána nézni az
                               építés kezdetének, de kiderült,
                               hogy  a  Főhadparancsnokság
                               anyagában erre semmilyen utalás
                               nem található.
                               1893-ban Debrecen városa 25 évre
                               bérbe adta a huszárlaktanyát a
                               magyar királyi honvédségnek.
        (4. kép) Kéziratos lap Debrecen sz. kir. város
            ingatlanvagyon kataszteréből     Ezt támasztja alá a 4. kép,
                               amely Debrecen sz. kir. város
       ingatlanvagyon kataszteréből való. Feltűnő, hogy az „Épült” rovat üres. Csak az átadás
       időpontját és a bérbeadás időtartamát tartalmazza. Az is kiderül a feljegyzésből, hogy a
       lejárat ideje 1918. január 3., és a szerződés nem hosszabbítható meg.
       1912-ben az ezred I. osztálya is Debrecenbe került. 1913 tavaszán hoztk létre, az 5. és a 11.
       honvéd lovashadosztályt Budapesten, illetve Debrecenben. A 11. honvéd lovashadosztályt
       a szegedi 22. lovasdandár a 2. és 3., továbbá a debreceni 24. lovasdandár, valamint az 5. és
       9. honvéd huszárezred alkotta.                          - 10 -
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17