Page 14 - A MAGYAR KIRÁLYI DEBRECENI 2. HONVÉD HUSZÁREZRED A NAGY HÁBORÚBAN
P. 14

Így 1914. augusztus 20-án a 11. lovashadosztály kötelékébe tartozó ezredet bevagonírozták.
       Az állomásra a híres cigányprímás, Magyari Imre és bandájának zenéje kísérte a
       huszárokat. Az ezred Flohr János alezredes parancsnokságával kezdte meg a háborút.                       Az ezredtörzs élén Flohr János alezredes
                       állt. Segédtisztje gróf D’Orsay Ede főhadnagy
                       volt. Az utászszakasz parancsnoki feladatait
                       Wojnárovits  Imre  főhadnagy  látta el. A
                       távírójárőrparancsnok  Baratzházy  Capdebo
                       Kornél 3. honvéd. huszárezredbeli főhadnagy volt.
                       Az ezredtörzshöz tartozott még dr. Ludány
                       László  ezredorvos, Butala  István százados,
                       élelmezőtiszt, Pofók György al-állatorvos. Az
                       ezred vonatparancsnoka Gálffy Ágoston hadnagy,
                       gazdászati tiszt volt. Az ezredtrombitás Tóth János
                       őrmester, az írnokok: Nagy Gábor és Kousal József
                       őrmesterek voltak.
                       Az debreceni I. osztály élén Baitner Ernő őrnagy állt.
                       Az 1. századot Békessy Béla, a 2. századot Samarjay
                       Géza, a 3. századot báró Maasburg Konrád századosok
                       vezették. A nagyváradi II. osztály élén Csécsi
                       Nagy Imre alezredes állt. A 4. század parancsnoki
                       feladatait Jászay Miklós, az 5. századét Viczián Elek,
          (7. kép) Flohr János   míg a 6. századét Rozsinszky Gyula századosok látták
         ezredparancsnok 1917    el. A népfölkelő huszárosztályt Ébner Lajos őrnagy
        szeptemberében sterpiturai  vezette. Azonban nem a teljes ezred kelt útra ezen
           lakása lépcsőjén    a napon, hanem csak az ezredtörzs és a debreceni
                       I. osztály 1. százada, valamint Nagyváradról a II.
                       osztály 4. százada.
       Augusztus 22-én délután két órára érkezek meg Lembergbe. Az ezred többi részei 22-én,
       23-án és végül 24-én érkeztek meg ugyanide. Így 24-én délutánra végre együtt volt az
       egész ezred. A 11. honvéd lovashadosztály Lemberg mellett Kamionka-Strumilowánál
       esett át a tűzkeresztségen, ahol kozákokat futamított meg. A kettes huszárok – a többi
       hadosztály huszárezredeihez hasonlóan – felderítői feladatokat láttak el. Ezen túl a
       felderített ellenséges egységek megsemmisítését is el kellett végezniük.
       A háború első hónapjaiban a többszörös túlerőben lévő oroszokkal szemben hősiesen
       küzdő alakulat szörnyű veszteségeket szenvedett.
       Az ezred a 23. honvéd gyaloghadosztály alárendeltségében látott el elsősorban védelmi
       feladatokat. Az 1914. szeptember 1-jei első lembergi csatát követően a visszavonuló
       gyalogos erők utóvédjeként harcoltak a Grodek-i tavak – Wereszczyca-patak vonalában.

       Janowra történő visszaérkezésüket követően új feladatot kaptak: meg kellett akadályozniuk
       a 3. és a 4. hadsereg közötti hézag áttörését Rawa Ruskánál. A pihenő átszervezéssel is
       járt. Ekkor vonták össze a 10. és 11. lovashadosztályokat báró Nagy Gyula altábornagy
       parancsnoksága alatt lovashadtestté. A szeptember 6. és 11. között zajló második
       lembergi csatában találkoztak először az ellenség repülőgépeivel, hatalmas (és hiábavaló)
       össztüzet zúdítva a magasan elhúzó orosz felderítőkre. Az ezred legvitézebb haditettét

                          - 12 -
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19