Page 13 - A MAGYAR KIRÁLYI DEBRECENI 2. HONVÉD HUSZÁREZRED A NAGY HÁBORÚBAN
P. 13

2. 1. Az ezred a Nagy Háborúban     A Nagy Háború kitörését követően a 2. huszárezred katonái is megkezdték tevékenységüket.
     Eredetileg a szerb fronton kellett volna harci feladatokat ellátniuk, de az augusztus 5-i
     orosz hadüzenet és az orosz front megnyitása megváltoztatta a terveket. A Széchenyi
     utcai laktanyában megkezdődött a fegyverzet ellenőrzése és karbantartása. Ennek részét
     képezte a kardok élesítése is.           (5. kép) Kardok köszörülése a laktanyában 1914 augusztusában

     Az ezred II. osztályánál, a nagyváradinál már augusztus 4-én megtörtént az eskütétel. A
     debreceni I. osztálynál erre csak augusztus 16-án került sor. A laktanya udvara megtelt
     érdeklődőkkel, akiknek lelkes éljenzése közepette tették le esküjüket a harcba indulók.
         (6. kép) Az ezredtörzs I. osztályának eskütétele 1914. augusztus 16-án
               a Széchenyi utcai huszárlaktanya udvarán


                        - 11 -
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18