Page 9 - A MAGYAR KIRÁLYI DEBRECENI 2. HONVÉD HUSZÁREZRED A NAGY HÁBORÚBAN
P. 9

ELŐSZÓ

         A könyv megszületéséhez vezető út egy a Hajdú-bihari Naplóban megjelent
     jegyzettel kezdődött. A Nagy Háború centenáriuma alkalmából jelent meg a lapban az
     Akikért a harang szól című írásom. Ebben azon debreceni ezredek hőseinek állítottam
     emléket, akik oly sok véráldozatot hoztak a négy évig tartó öldöklő küzdelemben. Egy
     bekezdésben méltattam a magyar királyi debreceni 2. honvéd huszárezred katonáinak
     hősiességét. A megjelenést követően megkeresett a Hajdú-Bihar Megyei Lovas és
     Huszár Hagyományőrző Sport és Kulturális Egyesület elnöke és titkára. A találkozásból
     barátság lett. Hatásukra kezdtem el behatóbban foglalkozni az ezred történetével.
     Kutatásaim eredményei megjelenésének a Nagy Háború Blog, a Bocskai Könyvtár, a
     Honvédelmi Szemle, a Hajdú-bihari Napló, a Cívishír adott teret. Az elmúlt évben
     aztán a hagyományőrző egyesület elnöke, Juhász Imre felvetette a könyv ötletét.
     Örömmel vállaltam el a feladatot. Ugyanakkor fontosnak éreztem, hogy az ezred hősi
     halottai is helyet kapjanak benne. Hosszú kutatómunka eredményeként, számos forrás
     felhasználásával elkészült a „vörös ördögök” veszteséglistája, amely ebben a formában
     először itt ismerhető meg.
         Sokan segítették és támogatták a könyv megszületését.
         Hálával és köszönettel tartozom feleségemnek, aki biztosította az íráshoz a nyugodt
     feltételeket, és kritikus megjegyzéseivel, hibáim gyomlálásával tette jobbá munkámat; Dr.
     Mazsu János történésznek, kandidátusnak a lektorálásért, javaslataiért és támogatásáért;
     Pintér Tamásnak és Babos Krisztinának, a Nagy Háború Blog szerkesztőinek a kettes
     huszárokról írott munkáim megjelentetéséért, szakmai segítségükért; Juhász Imrének a
     könyv gondolatáért, kitartó szervező munkájáért; Csákvári Sándornak, aki bevezetett
     a veszteségkutatás rejtelmeibe, forrásokkal és szakmai jótanácsokkal látott el; Beöthy
     Máriának, a Beöthy-Zsigmond László, és Dalmy Dénesnek, a Békéssy hagyaték
     gondozóinak a páratlanul értékes gyűjtemények megismeréséért és a bizalomért, hogy
     feldolgozhattam azokat; Papp József Kós Károly-, Podmaniczky- és Csokonai-díjas
     helytörténésznek, valamint Soróczki-Pintér Balázsnak a források megismerésében
     nyújtott támogatásáért; Caruginé Miklóssy Éva Máriának, Márk Évának és Szabó
     Gábor hagyományőrző huszárnak, akik a kéziratot elsőként olvasták, észrevételeikkel,
     ötleteikkel és biztatásukkal támogattak.
         Könyvemet büszkeséggel ajánlom az olvasók figyelmébe, és remélem a
     segítségével teljesebb képet kapnak Debrecen egykori házi ezredének a Nagy Háborúban
     betöltött szerepéről és áldozatvállalásáról.

                                       Topor István


                        - 7 -
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14